Nowotwory sutka są drugą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową wśród kobiet w Polsce. Wczesne rozpoznanie ma znaczący wpływ na poprawę rokowania, dlatego czynione są liczne wysiłki w celu wdrożenia skutecznych programów badań przesiewowyc...