Pierwszy dzien 16 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (European Hematology Association, EHA) upływa zwykle pod znakiem sesji edukacyjnych, na których eksperci podsumowują ostatnie odkrycia i komentują najważniejsze dla danej dzi...