Próby immunoterapii czerniaka prowadzone są na świecie od ok. 30 lat. Był czas początkowej euforii, pierwsze rejestracje leków, następnie długi czas stagnacji, ale ostatnie lata przynoszą nowe nadzieje: kilka nowych leków i ich kombinacji znajduje...