Postępy leczenia szpiczaka mnogiego i wprowadzanie na rynek medyczny nowych substancji mających spowolnić progresję choroby, przybrało na sile od początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Schematy klasyczne terapii indukcyjnej, takie...