Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym. Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca nastręcza dużych trudności terapeutycznych. Coraz częściej stosowana jest chemioradioterapia zwłaszcza w schemacie jednoczasowym, oparta głównie na tradycy...