Polimorfizm metylotransferazy tiopuryny (TPMT) jest modelowym przykładem klinicznego znaczenia badań farmakogenetycznych. TPMT jest enzymem, którego aktywność zależy od wariantów allelicznych występujących z różną częstością w populacji. Jego akty...