Badania epidemiologiczne wskazują, że terapia hormonalna u kobiet w okresie menopauzy zwiększa ryzyko rozwoju raka piersi. Ryzyko rozwoju nowotworu jest wyższe w przypadku terapii dwulekowych (estrogen i gestagen) niż przy podawaniu samych estroge...