Rak endometrium jest najczęstszym nowotworem ginekologicznym i czwartym co do częstości występowania u kobiet. Do czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu, oprócz czynników wpływających na poziom estrogenów takich jak np. wczesna menarche, późna me...