Erlotynib jest jedynym inhibitorem receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) dopuszczonym do stosowania u pacjentów niezależnie od występowania mutacji EGFR. Preparat jest zarejestrowany do leczenia podtrzymującego oraz terapii drugiego i trz...