Podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej( ASCO) zaprezentowano wyniki randomizowanego badania przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, którego celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ta...