Podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej( ASCO), który odbył się w Chicago w dniach 6-8 czerwca przedstawiono wyniki międzynarodowego, przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby badania III fazy, w którym o...