Podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej( ASCO) zaprezentowano wyniki metaanalizy, której celem była ocena skuteczności dodania bewacuzimabu do chemioterapii u pacjentów z zaawansowanym rakiem niedrobnokomórkow...