Podczas tegorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej( ASCO) zaprezentowano wyniki badania II fazy, w którym oceniono skuteczność i tolerancję na leczenie bewacizumabem i ewerolimusem u pacjentów z przerzutami raka jelita g...