Na łamach magazynu Annals of Oncology pojawiły się wyniki metaanalizy, której celem było porównanie leczenia chemioterapeutycznego pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego w połączeniu z bewacizumabem lub bez tego preparatu.
Chemiote...