Rak żołądka zdiagnozowany we wcześniejszych stadiach klinicznych leczony jest operacyjnie. Jednakże w 50 do 90 % przypadków dochodzi do zgonu pacjentów z powodu nawrotu choroby. Na łamach pisma JAMA ukazała się metaanaliza, porównująca efekty sam...