Na łamach czasopisma Annals of Oncology pojawiły się wyniki badania II fazy, którego celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii oksaliplatyną w połączeniu z S-1 u pacjentów z nieresekcyjnym rakiem żołądka lub w przypadku jego nawrotu. ...