Na łamach czasopismaClinical Journal of Oncology opublikowano wyniki badania, którego celem była ocena skuteczności terapii gruczolakoraka trzustki, u pacjentów ze stopniem II-IV zawansowania klinicznego – gemcitabiną w porównaniu do leczen...