Na łamach czasopisma Journal of Clinical Oncology pojawiły się wyniki wieloośrodkowego randomizowanego badania, którego celem było określenie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania sorafenibu w połączeniu z karboplatyną i paklitakselem w leczen...