Autorzy badania stwierdzili ,że terapia cispaltyną w połączeniu z gemcitabiną wiązała się z dłuższym okresem przeżycia pacjentów z zawansowanym rakiem dróg żółciowych niż leczonych tylko gemcitabiną Na łamach czasopisma New England Journal of Med...