Autorzy badania, które ukazało się na łamach czasopisma American Journal of Gastroenterology postawili sobie za cel stwierdzenie czy istnieją predyktory wystąpienia nowotworu,a jeśli tak wskazanie ich w przypadku osób , u których kolonoskopia była...