Search

Ipilimumab w monoterapii pacjentów leczonych z powodu zaawansowanego czerniaka: wyniki badania drugiej fazy