Search

Poszerzona limfadenektomia vs konwencjonalny zabieg chirurgiczny w przypadku raka odbytnicy: metaanaliza