Monoterapia cisplatyną w leczeniu neoadjuwantowym może być tak samo efektywna jak schemat łączony cisplatyny z dokosorubicyną w leczeniu pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym. Taki wniosek wyłania się z przedstawionego na łamach New England Jo...