Sunitynib i sorafenib należą do grupy inhibitorów angiogenezy działając w mechanizmie blokady receptora – kinazy tyrozynowej dla naczyniowo – śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF). Terapie celowane z udziałem inhibitorów VEGF znalazły zasto...