Związek pomiędzy nikotyną a progresją nowotworów jest wciąż niejasny na płaszczyźnie molekularnej. Na łamach Cancer Research przedstawiono mechanizm promocji kancerogenezy w komórkach gruczołu piersiowego MCF10A oraz komórkach nowotworowych MCF7 p...