Pierwsza i jedyna terapia skojarzona peginterferonem i rybawiryną została zatwierdzona do ponownego leczenia pacjentów z nawrotem wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz pacjentów bez odpowiedzi na leczenie. Terapia produktami leczniczymi PEGINT...