Wpływ na jakość życia jest tym elementem postępowania z chorym na nowotwór złośliwy, do którego przywiązuje się różną wagę w różnych okresach leczenia. Dopóki jest szansa na całkowite wyleczenie choroby, jakość życia z konieczności musi być podpor...