Ciało człowieka i jego część fizyczna wraz z szeroko pojętą sferą psychiczno-duchową stanowią jedną nierozerwalną całość, w której dokonują się nieustannie skomplikowane procesy życiowe sprzęgnięte ze sobą wzajemnie. Procesy te w sposób dynamiczny...