Na corocznym zjeździe AHA zaprezentowano wyniki badania POISE, mającego na celu ocenę zasadności stosowania beta-adrenolityku o przedłużonym uwalnianiu (metoprolol CR) u pacjentów poddawanych niesercowym zabiegom chirurgicznym. Okazało się, że fak...