Operacja oszczędzająca w przypadku raka gruczołu piersiowego wiąże się z wprowadzeniem radioterapii. Na 49-tym zjeździe American Society for Therapeutic Radiology and Oncology przestawiono wyniki badań, wskazujących na zasadność stosowania dodatko...