Ponad połowa ependymoma ulokowanych wewnątrzczaszkowo zdarza się u dzieci poniżej 5 roku życia. Radioterapia jest dobrym i efektywnym leczeniem adjuwantowym, jednak ma destrukcyjny wpływ na rozwijający się mózg dziecka. Może to powodować obniżenie...