Celem badania było określenie czy usunięcie hepatocellular carcinoma bez marginesu u pacjenta gdzie istnieją szanse na radykalne leczenie, wpływa na ostateczny wynik. Usunięcie guza bez marginesu budzi obawy o pozostawieniu fragmentu tkanki nowot...