Największym ograniczeniem stosowania ablacji prądem o częstotliwości radiowej jest to, że obecnie elektrody mogą wytworzyć stosunkowo niewielki obszar pojedynczej ablacji. Oznacza to duże kłopoty przy leczeniu guzów o większych średnicach i powodu...