Niedawno zrodziły się poglądy, że wystarczy pobrać 3 zidentyfikowane węzły wartownicze, by dokonać miarodajnej biopsji. Tymczasem przeciwnicy tej tezy twierdzą, że powinno się usuwać wszystkie węzły, które barwią się śródoperacyjnie na niebiesko, ...