Odległe wyniki leczenia carcinoma heptaocellulare poprzez częściową hepatektomię są niezadowalające. Ten fakt zawdzięczamy zdolności tego nowotworu do dawania miejscowej wznowy w pozostawionej przez chirurgów części wątroby. Pytanie brzmi czy usun...