Wciąż nie jest jasno udokumentowane, czy usunięcie kluczowych naczyń (tętnicy wątrobowej właściwej i żyły wrotnej), w przypadku nowotworu wnęki wywodzącego się z dróg żółciowych, przynosi korzyści terapeutyczne. 161 pacjentów z 228 leczonych z pow...