Badania in vitro pokazały, że statyny zatrzymują proliferację, migrację i przeżywalność komórek nowotworowych. Te odkrycia spowodowały powstanie hipotezy, że podobne zjawiska zaobserwujemy in vivo a statyny będą mogły być stosowane w prewencji nie...