ACP (American College of Physicians) wydało nowe wytyczne dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka piersi u kobiet w wieku pomiędzy 40 a 49 rokiem życia. Według nowych wytycznych klinicysta powinien postępować zgonie z 4 zasadami. Pierwsza do...