Heterogeniczność typów raka piersi stanowi wyzwanie dla nauki szukającej skutecznych metod terapii. W badaniu omówionym poniżej sprawdzano skuteczność nowego leku – neratinibu W badaniu I-SPY, będącym badaniem 2 fazy, dotyczącym terapii neoadiuwan...