Heterogeniczność typów raka piersi stanowi wyzwanie dla nauki szukającej skutecznych metod terapii. W badaniu omówionym poniżej sprawdzano skuteczność nowego leku – neratinibu W badaniu I-SPY, będącym badaniem 2 fazy, dotyczącym terapii neoadiuwantowej dla raka piersi wysokiego ryzyka w stadium II lub III, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma NEJM oceniano skuteczność terapii z dodaną nowa substancją. Kobiety, które brały udział w badaniu zostały zaklasyfikowane względem 8 biomarkerów z grup HER2 i biomarkerów dla hormonów. Neratinib osiągnął wcześniej zdefiniowany prób skuteczności dla kobiet z HER2-dodatnim i ujemnym hormonalnie rakiem piersi. Wśród tych pacjentek średni szacowany odsetek całkowitej odpowiedzi na leczenie wynosił 56 proc. wśród 115 pacjentek z grupy neratin...