Kabozantinib jest doustnym inhibitorem kinaz tyrozynowych, w tym MET, VEGFR oraz AXL. Badanie METEOR fazy trzeciej porównywało skuteczność i bezpieczeństwo kabozantinibu i ewerolimusu – inhibitora mTOR u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki, u k...