Zakażenie wirusem HIV coraz częściej traktowane jest jako choroba przewlekła. Wraz z przedłużającym się przeżyciem osób żyjących z wirusem rośnie współchorobowość, a zarazem nasza wiedza dotycząca przebiegu różnych chorób w tej populacji. Na łamac...