Mniej niż połowa pacjentów z całkowicie usuniętym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) zostaje wyleczone. Od czasu wprowadzenia uzupełniającej chemioterapii w 2004 roku nie obserwowano znacznego postępu w zakresie leczenia uzupełniającego Cele...