Pomimo wytycznych niezalecających prowadzenia rutynowego pomiaru PSA u starszych mężczyzn z krótką przewidywaną długością życia badanie to wciąż pozostaje bardzo powszechnie wykonywane Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma...