Nieodwracalny inhibitor ErbB – afatynib i odwracalny inhibitor kinazy tyrozynowej EGFR – gefitinib są zarejestrowane w leczeniu pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) z mutacją EGFR Celem badania, którego wyniki ukazał...