Możliwości leczenia pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem i szpiczakiem mnogim są ograniczone. CUDC-907 jest doustną, pierwszą w swojej klasie, cząsteczką przeznaczoną do hamowania zarówno deacetylazy histonów jak i enzymów PI3K, które st...