Niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC) z rearanżacją w ALK jest wrażliwy na inhibitory kinazy tyrozynowej (inhibitory ALK), takie jak crizotinib, jednak zawsze może pojawić się oporność często wraz z pojawieniem się przerzutów do mózgu. Ceritinib in...