W badaniu PALOMA-3 połączenie terapii inhibitorem CDK4 i CDK6 palbociclibu i fulwestrantu wiązało się ze znaczną poprawą przeżycia bez progresji choroby w porównaniu z terapią fulwestrantem połączonym z placebo u pacjentów z przerzutowym rakiem su...