Częstość występowania i umieralność na raka jelita grubego rosną na całym świecie. Dlatego potrzebne są nowe strategie zapobiegania tej chorobie, aby zmniejszyć skutki jej występowania. Doustny lek na cukrzycę, jakim jest metformina może może mieć...