Znacząca utrata masy ciała jest powszechnym zjawiskiem u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi, którzy są poddawani radioterapii. Nie jest jednak wiadome, jak na stan zdrowia wpływa początkowy i obserwowany po leczeniu skład ciała. Cel...