Skuteczność kliniczną wykazują różne schematy dawkowania paklitakstelu z karboplatyną, także dodotek bewacyzumabu do terapii. Czy częstsze podawanie leków ma większą skutczność? W najnowszym wydaniu czasopisma New England Journal of Medicine ukaza...